flamis.gr
Ενημερωτικό Portal, Πάτρα, Αχαΐα

13 σελίδες… στέλνουν την Ρούλα στο εδώλιο για 3 φόνους

Το πόρισμα των 13 σελίδων των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρηα «καίει» την Ρούλα Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες Μαλένας και Ιριδας, έστω και αν η ίδια το αμισβητεί, βασιζόμενη στις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις. Σε ό,τι αφορά στη μικρή Μαλένα και τις εκδορές που έφερε, οι ιατροδικαστές αναφέρουν στο πόρισμα: “οι εκδορές είναι πρόσφατες εν ζωή γενόμενες, χρώματος ερυθρού χωρίς στοιχεία απορρόφησης. Από το φωτογραφικό υλικό προκύπτει ότι οι όνυχες της Μαρίας Ελένης Δασκαλάκη ήταν κομμένοι κοντά, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται πιθανότητα πρόκλησης από το ίδιο το παιδί. Επίσης, με δεδομένο ότι ως άνω εκδορές έχουν τους χαρακτήρες εν ζωή γενομένων βλαβών, δεν είναι συμβατές με πρόκλησή τους κατά τη διάρκεια της ανάνηψης…”.

Σχετικά με την αιτιολογία περί ηπατικής ανεπάρκειας, που είχε αποδοθεί αρχικά, σημειώνουν: “Για την υπατική ανεπάρκεια που καταγράφεται ως αιτία θανάτου στην έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής, έχουμε να σημειώσουμε ότι ο όρος ηπατική ανεπάρκεια συνιστά κλινικοεργαστηριακή και όχι παθολογοανατομική διάγνωση, και προϋποθέτει αντίστοιχη προϋπάρχουσα κλινική εικόνα ηπατικής ανεπάρκειας…”. ‘Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται καμία σχετική ένδειξη, όπως προκύπτει από τα σχετικά ιατρικά έγγραφα…”. Σημειώνουν, παράλληλα, ότι η ηπατική ανεπάρκεια “δεν δύναται να αποτελέσει αιτία αιφνίδιου ανακοπτικού θανάτου…”.

 

Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά στον θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας, οι ιατροδικαστές καταλήγουν: “τόσο κατά το νεκροψιακό/νεκροτομικό έλεγχο όσο και από τις δύο παθολογοανατομικές εξετάσεις από δύο διαφορετικούς παθολογοανατόμους εξειδικευμένους στο νεκροτομικό υλικό, αποκλείστηκε η παθολογική αιτία θανάτου”. Επίσης, σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως επισημαίνουν, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο δηλητηρίασης του κοριτσιού. “Με βάση τη μεθοδολογία, η οποία κατά πάγια τακτική ακολουθείται και ακολουθήσαμε κι εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, οδηγούμαστε στη διάγνωση του βίαιου/στερητικού μηχανισμού θανάτου (ασφυκτικού διά αποφράξεως στων έξω στομίων των αεροφόρων οδών)”.

 

Για τις κακώσεις στη μικρή Ίριδα, οι ιατροδικαστές σημειώνουν: “Από το φωτογραφικό υλικό που μας ετέθη υπόψη προκύπτουν κακώσεις κατά το στοματικό βλεννογόνο -άνω χείλος του στόματος αριστερά της μεσότητας, ενώ δίνεται η εντύπωση δύο εκδορών στη βάση του αριστερού ρώθωνα. Οι ως άνω κακώσεις παρέχουν χαρακτήρες αιμορραγικής διήθησης, δηλαδή είναι εν ζωή γενόμενες κακώσεις… οι ως άνω κακώσεις δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ανάνηψης που διενεργήθηκε…”.

 

Αναφορικά με τον φλεβόκομβο στο έξι μηνών βρέφος, στο πόρισμα επισημαίνεται: “από την ιστολογική επανεκτίμηση που διενεργήθηκε σχετικά με την καρδιά αναφέρεται ότι δεν παρατηρούνται ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που να αφορούν τον φλεβόκομβο και τον κολποκοιλιακό κόμβο”.

 

“Το πανάκι που μας απεστάλη και το οποίο είχε βρεθεί στην κούνια του θανόντος βρέφους αφορά υφασμάτινο πανάκι τύπου ‘πετσετέ’ χρώματος λευκού διαστάσεων 23Χ20 εκατοστών περίπου. Το πανάκι αυτό έφερε ευμεγέθεις κηλίδες βιολογικού υγρού… Η παρουσία ικανής ποσότητας αίματος στο ως άνω πανάκι συνδέεται ευθέως με το ανευρεθέν τραύμα στο βλεννογόνο του στόματος του βρέφους και συνηγορεί υπέρ προηγηθείσας άσκησης ισχυρής πίεσης με αυτό”.

 

Συμπερασματικά, για τον θάνατο της μικρής Ίριδας, οι ιατροδικαστές αναφέρουν: “από το νεκροψιακό/νεκροτομικό έλεγχο ανεδείχθη παθολογική αιτία θανάτου στηριζόμενη στην ιστολογική εξέταση που διενεργήθηκε. Τα ευρήματα αυτής της ιστολογικής εξέτασης που αφορούν στην υποπλασία/αγενεσία ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς δεν επιβεβαιώθηκαν από την δεύτερη διενεργηθείσα ιστολογική εξέταση, όπως σχετικώς αναλύεται ανωτέρω… η αρχικώς τεθείσα αιτία θανάτου πρέπει να αποκλειστεί παντελώς”. Οι ιατροδικαστές σημειώνουν για την Ίριδα ότι “αποκλείστηκε η παθολογική αιτία θανάτου” και ότι από τις τοξικολογικές “αποκλείστηκε η δηλητηρίαση”.

 

Γενικά, οι δύο ιατροδικαστές σημειώνουν:

 

“…καταλήγουμε με επιστημονική ασφάλεια και για τις δύο περιπτώσεις της Μαρίας Ελένης Δασκαλάκη και αβάπτιστου θήλεος Δασκαλάκη στην κατάδειξη του ασφυκτικού μηχανισμού δι’ αποφράξεως των έξω στομίων των αεροφόρων οδών ως αιτίας θανάτου αυτών. Η ως άνω απόφραξη έχει όλα τα στοιχεία της ισχυράς πιέσεως των έξω στομίων των αεροφόρων οδών και ως εκ τούτου αποκλείει τον ατυχηματικό χαρακτήρα και αντιθέτως επιβεβαιώνει τον δια εγκληματικής ενέργειας μηχανισμό θανάτου/ ανθρωποκτονία“.