Site icon Flamis.gr

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας- ΔΕΙΤΕ τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας- ΔΕΙΤΕ τα θέματα

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, με τα παρακάτω θέματα:

1.     Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των έργων στη Μαρίνα (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

2.     Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, έτους 2020 (σχετική η αριθ.  866/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ .Πλέσσας– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

3.     Αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος μεταξύ των Ο.Τ. 3174 & 2023), ιδιοκτησίας των κ.κ. Γεωργίου, Δημητρίας & Κων/νου Τριαδά του Σταύρου, Πηνελόπης Σαρηγιάννη και Βασιλικής, Πηνελόπης & Παρασκευής Τριαδά (κληρονόμοι του Εμμανουήλ Τριαδά), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2007 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αρόη-Σαμακιά-Διάκου-Παγώνα-Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 85/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

4.     Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία του κ. Σπυρίδωνος Ντίνου, επί της οδού Μητρ. Νεοφύτου, εντός του Ο.Τ. 451 (Παλαιό σχέδιο – Ιστορικό Κέντρο) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών (σχετική η αριθ. 86/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

5.     Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Χρονικού Περιορισμού Στάθμευσης (σχετική η αριθ. 89/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής)

6.     Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στα Ο.Τ./Κ.Χ. Γ115 & Ο.Τ./Κ.Χ. Γ116, στην περιοχή «Παραλία Προαστείου – Άγιος Παντελεήμων», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Αργυρόπουλου, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α288/24-2-2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και την επανεπιβολή της ρυμοτομίας, με χαρακτηρισμό τμήματος των υπόψη χώρων κυρίως ως Ο.Τ., κ.λ.π. (σχετική η αριθ. 87/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

7.     Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (οδός Ιφικλέους ή Ηλία Ηλιού) παραπλεύρως του Ο.Τ. 1978Α στην περιοχή «2η Ανατολικομεσημβρινή Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας Μαρίας Γιαννοπούλου, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1435/30-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 88/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

8.     α) Παραχώρηση κατά χρήση, στην εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. «ΚΤΥΠ Α.Ε.»,  της έκτασης των 20.001,76τ.μ., στη θέση «Ρυάκι» Δ.Δ. Πλατανίου που βρίσκεται εκτός Σχεδίου Πόλεως Πατρών, του Δήμου Πατρέων, για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, προκειμένου να ανεγερθεί το Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Σχολείο, β) Ανάληψη από το Δήμο Πατρέων του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της σχολικής μονάδας, γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου  Πατρέων Κώστα Πελετίδη για την υπογραφή σχετικού Παραχωρητηρίου (εισηγητής: Μ.Αναστασίου– Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια)

9.     Δωρεάν παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, για ορισμένο χρονικό διάστημα, της χρήσης της αίθουσας 6 του κτιρίου της Αγοράς Αργύρη, στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση του Γραφείου Α.Μ.Ε.Α. (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ.  Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

10.  Δωρεάν παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, για ορισμένο χρονικό διάστημα, της χρήσης του κτιρίου, πρώην Κ.Υ.Ε. «Ιχθυόσκαλα», που βρίσκεται εντός της αποχαρακτηρισθείσας χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για λειτουργία δομής του (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ.  Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

11.  Πρόσληψη Δέκα τριών (13) ωρομίσθιων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2020 – 2021» (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ.  Δ/ντρια).

12.  Αποδοχή και έγκριση απόδοσης Δ΄ Κατανομής 2020, χρηματικού ποσού 546.259,38 €, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι.  Κάκκου– Αρμ.  Δ/ντρια).

13.  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-22 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι.  Κάκκου– Αρμ.  Δ/ντρια).

14.  Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την εκτέλεση έργων υποδομής του Δήμου Πατρέων σε επιλεγμένες θέσεις εντός των ορίων του (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

15.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Ελ. Αλεξοπούλου – Αρμ.  Δ/ντρια).

16.  Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2017)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Aποκατάσταση-αντιστήριξη τμήματος οδού οικισμό στον οικισμό Πλατανίου με συρματοκιβώτια» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων οδού Ευβοίας και λοιπών οδών Νοτίου Διαμερίσματος» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

19.  Τροποποίηση της επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5033823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», σε επιτροπή παραλαβής, παρακολούθησης και εγγυημένης λειτουργίας (εισηγητής: Ν.Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου– Αρμ.  Δ/ντής).

20.  Συγκρότηση επιτροπής άρσης κυκλοφορίας οχημάτων (εισηγητής: Ν.Ασπράγκαθος– Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

21.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νοτίου Διαμερίσματος και ΔΕ Μεσσάτιδος – Παραλίας-Βραχνείκων 2019  (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

22.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ(2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

23.  Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης  Τοπικής Οικονομίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Χ.Θεοδωρόπουλος– Αρμ.  Δ/ντής).

24.  Διαγραφή οφειλής ποσού 1.124,51€ και τυχόν προσαυξήσεων, από χρηματικούς καταλόγους, για την «Ανδριανή Καραμούζη Ο.Ε» η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κ Ανδριανή Καραμούζη του Σταύρου, πρώην μισθώτρια  περιπτέρου στην διασταύρωση των οδών Τριών Ναυάρχων και Αγίου Ανδρέου, λόγω διακοπής εργασιών (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ.  Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια)

25.  Διαγραφή οφειλής ποσού 7,53€ και τυχόν προσαυξήσεων από χρηματικό κατάλογο, για την κα Ρεββέκα Ρισβά, πρώην μισθώτρια περιπτέρου στην πλατεία Πυροσβεστείου, λόγω διακοπής εργασιών  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ.  Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια)

26.  Έγκριση του από 2-11-2020 Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογής ελέγχου παρόδιας στάθμευσης του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ .Πλέσσας– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

Exit mobile version