flamis.gr
Ενημερωτικό Portal, Πάτρα, Αχαΐα

ΕΦΚΑ: Πώς θα εφαρμοστεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Διευκρινίσεις για τη μείωση κατά 3 ποσοστιαίων μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 δίνει με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ. Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 αποκλειστικά για τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα. Το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρείται ρητά από τη σχετική ρύθμιση. Αναλυτικά για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2021 έως τις 31Δεκεμβρίου του 2021, προβλέπεται μείωση εισφορών:

1. Για τον κλάδο Ανεργίας κατά 1,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και όχι σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (π.χ. ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., κ.λ.π.).

3. Υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., (προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περίπτωση β’, εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (Α΄195)), κατά 0,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους ώστε για το έτος 2021 να μην γίνεται παρακράτηση από τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζομένων υπέρ αυτής.

Ειδικότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, που προβλέπουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2021 έως 31.12.2021, αποκλειστικά για μισθωτούς/ ημερομισθίους απασχολούμενους με πλήρη, μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες μας προέβησαν στις εξής ενέργειες :

– Ενσωμάτωσαν την μείωση των 3 ποσοστιαίων μονάδων στους ήδη χρησιμοποιούμενους μέχρι 31.12.2020 «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ώστε, από 01.01.2021 έως 31.12.2021 να χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την ασφάλιση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και

– Διαμόρφωσαν και αντιστοίχισαν νέους Κ.Π.Κ. (χωρίς την παραπάνω μείωση) «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από 01.01.2021, αποκλειστικά, για την ασφάλιση των απασχολούμενων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Από τις ανωτέρω ενέργειες προέκυψε η ανάγκη ορισμένοι Κ.Π.Κ. να αποσυνδεθούν από την κωδικοποίηση του «Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.Σ.Υ.Κ.) (ΠΙΝΑΚΕΣ 2 – 6)

Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Π.Κ. Ιδιωτικού Τομέα με Κ.Π.Κ. Δημοσίου Τομέα για την ασφαλιστική τακτοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., ΠΛΗΡΟΥΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ αντίστοιχα απασχόλησης περιοριστικά για χρήση μισθολογικών περιόδων έτους 2021.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – Κ.Π.Κ. που αντικαταστάθηκαν με την 10/2020 εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Κ.Π.Κ. μισθωτών Μηχανικών, που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – Κ.Π.Κ. μισθωτών Υγειονομικών, που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – Κ.Π.Κ. μισθωτών ασφαλισμένων πρώην Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

-ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – Κ.Π.Κ. μισθωτών ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ασφαλισμένων που ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής.

Comments are closed.