flamis.gr
Ενημερωτικό Portal, Πάτρα, Αχαΐα

Έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού στο λιμάνι της Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες, τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και κατόπιν σχετικής διαταγής της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, σας γνωρίζει τα κάτωθι:

• Άδειες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, των οποίων η ισχύς έληξε εντός του μηνός Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2020, ή λήγει τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις ανανέωσης κατ ́εφαρμογή των παρ. 11 και 12 του άρθρου 23 του ΓΚΛ 20 (Β ́444/1999) όπως ισχύει, δύνανται να ανανεωθούν μέχρι και την 31-3 2021, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις ως άνω παραγράφους χωρίς την προσκόμιση των ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που απαιτούνται τα οποία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, σε κάθε περίπτωση,
μέχρι την ως άνω ημερομηνία.
• Άδειες ναυαγοσωστών των οποίων η ανανέωση απαιτείται να διενεργηθεί από την 31-8-2020 κι έπειτα, παρατείνεται η ισχύς τους μέχρι και την 31-3-2021.
• Δύτες/μαθητευόμενοι δύτες που υποχρεούνται, εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, στην ετήσια γενική ιατρική εξέταση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. δ) του άρθρου 8 του ΓΚΛ 10 (Β ́978/1995) όπως ισχύει, δύνανται να ασκούν το επάγγελμα μέχρι να εκπληρώσουν τη σχετική υποχρέωση μέχρι και την 31-3-2021.
• Νομίμως δραστηριοποιούμενοι δύτες/μαθητευόμενοι δύτες που απώλεσαν το δικαίωμα πρόσβασης στο σχετικό επάγγελμα λόγω της συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, εφοδιάζονται με βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων
δραστηριοποίησης δύτη/μαθητευόμενου δύτη, εφόσον υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει την αντίστοιχη πράξη την αίτηση της παρ. 12 του άρθρου 3 του ΓΚΛ 10 (Β ́978/1995) όπως ισχύει, μέχρι και την 31-3-2021.

Η μετακίνηση πολιτών για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας από ξηράς επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
• με τη συμμετοχή μέχρι και δύο (02) ατόμων αλιέων για λόγους ασφάλειας
• εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Προς αποφυγή παρερμηνείας επαναλαμβάνεται ότι επιτρέπεται η αλιεία μόνο από ξηράς καθώς επίσης και η υποβρύχια αλιεία χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε σκάφους. Εξαίρεση, ως προς τη δυνατότητα χρήσης σκάφους, συνεχίζει να αποτελεί η άσκηση αλιείας με επαγγελματικά σκάφη.

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 80588/2020 (ΦΕΚ 5509 Β/15-12-2020) απαγορεύεται από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, εντός της ελληνικής επικράτειας ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και αποδεικνύονται με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που ο Νόμος ρητά ορίζει.

Η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής δεν επιτρέπεται.
Η κολύμβηση ως άσκηση και η διενέργεια μόνο μη μηχανοκίνητων ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής (πχ. κανό, καγιάκ, ιστιοσανίδα κλπ, όπως ορίζονται στον ΓΚΛ 20 (444 Β ́/1999) επιτρέπονται.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε μετακίνηση καθώς και για την είσοδό τους στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας στο τηλ. 2613-615400 ή να αποστέλλουν σχετικό mail στο patra@hcg.gr

Comments are closed.