flamis.gr

Η Πάτρα να αναδείξει τον Μητροπολιτικό της ρόλο

Του Πλάτωνα Μαρλαφέκα

Η Αχαΐα είναι μια περιοχή που συγκεντρώνει σαν οικονομία πλήθος δραστηριοτήτων χωρίς όμως να έχει Στρατηγικό κατευθυντήριο χαρακτήρα. Σημαντική ενδοχώρα με σπουδαία αγροτική οικονομία κυρίως σε κτηνοτροφία, καλλιέργειες σε αμπελώνες (ο μεγαλύτερος αμπελώνας της χώρας με ονομαστά κρασιά Π.Ο.Π.), ελαιώνες, εσπεριδοειδή αλλά και αροτραίες καλλιέργειες. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού έχει συγκεντρωθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Πάτρα με 200.000 πληθυσμό. Αλλά θα πρέπει να επισημανθεί πως στην ΒΙΠΕ απασχολούνται μόλις 3500 εργαζόμενοι και ο κυρίως όγκος της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι στις υπηρεσίες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως στην Πάτρα διαμένουν 30.000 φιλοξενούμενοι φοιτητές που δαπανούν μηνιαία 30.000.000 ευρώ. Έτσι διαχρονικά η οικονομία προσαρμόστηκε σε αυτές τις ανάγκες. Παράλληλα σαν διοικητικό και υγειονομικό κέντρο δέχεται επισκέπτες από θεματικές εκδηλώσεις κυρίως συνέδρια.

Αυτή όμως η εικόνα, σήμερα παρουσιάζεται σαν αδυναμία και είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε μετά το τέλος της πανδημίας.

Γιατί η πανδημία σε συνδυασμό με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη αλλάζει τις ισορροπίες αλλά και τις κατευθύνσεις. Η τηλε-εκπαίδευση, η τηλεργασία και οι τηλεδιασκέψεις διαμορφώνουν μια εικόνα που θα επηρεάσει αρνητικά μια σειρά από επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως  εστίαση και αναψυχή, μεταφορές, στέγη, διαμονή κ.α.

Θα πρέπει να επισημάνω πως η περιοχή βρίσκεται ήδη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες αποεπένδυσης.

Συνεπώς η ήδη επιβαρυμένη και αδύναμη οικονομία της περιοχής θα πρέπει να προσαρμοσθεί και αυτό ήδη το έχουμε επισημάνει, σχεδόν, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης αλλά και πριν από αυτή.  Από την άλλη πλευρά η περιοχή έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έως σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί, ακριβώς λόγω της προσαρμογής στις υπηρεσίες. Όπως η γεωγραφική της θέση της Πάτρας και το λιμάνι που από την αρχαιότητα συνεισέφερε στην ανάπτυξη της περιοχής. Έχει σχεδιασθεί και χωροθετηθεί το νέο εμπορικό λιμάνι που σήμερα στερείται η περιοχή (καθώς ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί το έργο), με αποτέλεσμα ο μεγάλος όγκος των εμπορευματοκιβωτίων να διακινείται από το λιμάνι του Πειραιά. Ένα έργο που θα κάνει την περιοχή πόλο έλξης μεγάλων βιομηχανιών και υποστηρικτικών προς αυτές όπως logistic, μεταφορικές, κατασκευαστικές κ.λ.π.    Επίσης το παλιό αναξιοποίητο λιμάνι με πλήρεις υποδομές μπορεί να φιλοξενήσει  μια σύγχρονη Μαρίνα mega yachts και να αποτελέσει hub για το πολυνησιακό σύστημα του Ιονίου. Παράλληλα δε να γίνει προορισμός για κρουαζιέρα αξιοποιώντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως κοντινές εκδρομές σε αρχαιολογικούς προορισμούς (Ολυμπία, Δελφοί), θρησκευτικούς (Ναός του Αποστόλου Ανδρέα, Μέγα Σπήλαιο, Αγία Λαύρα), οικολογικούς (Σπήλαια Λιμνών, Καλάβρυτα, Αιγιάλεια, Δυτικές ακτές), γαστρονομικούς κ.λ.π. σε συνδυασμό με το λιμάνι που βρίσκεται στην καρδιά του αστικού κέντρου.

Να υπενθυμίσω πως έχουμε μεγάλα έργα σε εξέλιξη με κύριο το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα φέρει πιο κοντά τις πόλεις της Ανατολικής Αχαΐας με την Πάτρα και το λιμάνι της αλλά και θα συνδέσει την Δυτική Ελλάδα με την μεγάλη αγορά της Αθήνας, το λιμάνι του Πειραιά αλλά και με τι αγορές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Όπως σε εξέλιξη είναι  και μεταφορά και χρήση του φυσικού αερίου αλλά και η κατασκευή της Πατρών- Πύργου. Τέλος θα πρέπει να αναφέρω την μεγάλη συμμετοχή στην οικονομία και την απασχόληση του Ερευνητικού και Τεχνολογικού δυναμικού της περιοχής μας που προσελκύει επενδύσεις,  επιστημονικό δυναμικό αλλά και συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με αφετηρία τα ως άνω μεγάλα έργα αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής ως ένα μεγάλο περιφερειακό Διοικητικό, Υγειονομικό (με τρία Νοσοκομεία)  και Ερευνητικό – Τεχνολογικό (με τρία Πανεπιστήμια), οραματίζομαι μια περιοχή που θα αξιοποιήσει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μαζί με αυτά θα ενισχύσει τις αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές για μεγάλες διοργανώσεις και θα προσδώσει σημαντικές ωφέλειες σε πόρους με την προστιθέμενη αξία αλλά και σε απασχόληση.                                                                                                        Κλείνοντας, θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην μεγάλη επένδυση που είναι απόλυτα ώριμη για υλοποίηση και είναι το Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας. Ένα έργο που θα προσδώσει μεγάλη αξία στον θεματικό τουρισμό και όχι μόνο στον μηχανοκίνητο, καθώς θα ενισχύσει τον ξενοδοχειακό κλάδο, την εστίαση και αναψυχή, τις μεταφορές αλλά και θα προσελκύσει μεταποιητικές μονάδες στην ΒΙΠΕ με αντίστοιχο αντικείμενο όπως και θα αναπτύξει την ερευνητική δραστηριότητα. Ένα έργο που λόγω της γειτνίασης με την Αθήνα και την Δυτική Ευρώπη θα είναι εμβληματικό για την δυτική Ελλάδα αλλά και για την χώρα μας. Το έργο αυτό για την περιοχή, θα τολμήσω να πω, ότι είναι αντίστοιχο σε αξία με ότι είναι το «Ελληνικό» για το λεκανοπέδιο.

Είναι νομοτελειακό η Πάτρα να αναδείξει και να ισχυροποιήσει τον Μητροπολιτικό της ρόλο.  Και στα πλαίσια αυτού του ρόλου, ωφέλειες θα έχουν όλες οι πόλεις της Αχαΐας και η ενδοχώρα αλλά και στο σύνολό του ο Δυτικός Άξονας. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση, προσπάθειες, συνέργειες και ανθρώπους με όραμα και τόλμη.

* Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Comments are closed.