flamis.gr

Κατώτατος μισθός: Γιατί απομακρύνεται το ενδεχόμενο αύξησής του το 2021

Δυσεπίλυτος «γρίφος» παραμένει η αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών για την αναμόρφωσή του δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το υπουργείο Εργασίας είχε αποφασίσει να αναβάλει για ακόμη μια φορά την έναρξη των διαβουλεύσεων. Ωστόσο, οι έντονες αντιδράσεις εκπροσώπων του εργατικού κόσμου ανάγκασαν την πολιτική ηγεσία να αναδιπλωθεί και να αποφασίσει την άμεση έναρξη των διαδικασιών, ώστε τον Ιούλιο να έχει καθοριστεί ο νέος κατώτατος μισθός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr η διαδικασία θα αρχίσει τέλος Μαρτίου, οπότε και η Επιτροπή διαβούλευσης θα στείλει την επίσημη έγγραφη πρόσκληση προς τους κοινωνικούς εταίρους για να κάτσουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Μπορεί όμως η διαδικασία να αρχίσει κανονικά, όμως το ενδεχόμενο αύξησης του κατώτατου απομακρύνεται. Κι αυτό, γιατί σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό αυτές τις οικονομικές συνθήκες να υπάρξει αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού προς τα πάνω. Ίδιες πηγές αναφέρουν στο enikonomia.gr ότι το πιο πιθανό είναι ο κατώτατος μισθός να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα και να αυξηθεί από το 2022, όταν δηλαδή η χώρα και η οικονομία θα έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το τούνελ της υγειονομικής κρίσης και της ύφεσης.
Εξάλλου, ο καθορισμός του κατώτατου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αφού σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το ύψος πρέπει να καθορίζεται «λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών». Σήμερα ο κατώτατος μισθός έχει οριστεί στα 650 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τον Ιούλιο θα έχουμε εικόνα για τον νέο κατώτατο μισθό. Η διαδικασία της διαβούλευσης έχει ως εξής:
· Η 3μελής Επιτροπή Διαβούλευσης (Πρόεδρος Ο.ΜΕ.Δ., εκπρόσωπος υπουργού Οικονομικών και εκπρόσωπος του υπουργού Εργασίας) αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ. ΕΜ.Υ. ΕΣΕΕ).
· Οι ερευνητικοί αυτοί φορείς πρέπει να συντάξουν έκθεση για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες.
· Μέχρι το τέλος Απριλίου θα πρέπει να υποβληθούν από τους επιστημονικούς φορείς σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα οι εκθέσεις για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Η Επιτροπή Διαβουλευσης σχηματίζει φάκελο με τις εκθέσεις των εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και τον στέλνει στους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ΓΣΕΕ, Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε. ώστε να εκφράσουν γνώμη, με υποβολή υπομνήματος και τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
· Μέχρι τα μέσα Μαΐου θα πρέπει να διαβιβαστεί το υπόμνημα κάθε διαβουλευομένου προς τους υπόλοιπους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση σε σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
· Προς το τέλος Μαΐου πρέπει να διαβιβαστούν όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση των διαβουλευομένων, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.
· Το πόρισμα συντάσσεται σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από 5 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και κυρίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων. Το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη συστηματική καταγραφή των προτάσεων των διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων, τα σημεία συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του προτεινόμενου νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου. Η γνώμη που θα διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, μπορεί να αποκλίνει ή/και να διαφοροποιείται από τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς.
· Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου και υποβάλλεται στον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εργασίας.
· Εκτιμάται ότι μέσα στον Ιούλιο ο υπουργός Εργασίας, θα πρέπει να εισηγηθεί στο υπουργικό Συμβούλιο, τον νέο κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε.

Comments are closed.