flamis.gr
Αληθινές ειδήσεις από την Πάτρα με το κύρος έγκριτων δημοσιογράφων. Έκτακτη επικαιρότητα και τα τελευταία νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο!

Κρυπτονομίσματα: Έφθασε η ώρα του λογαριασμού – Πώς θα φορολογούνται

Εφτασε η ώρα της Εφορίας για τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή για το ξεκαθάρισμα του αν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο και πώς πρέπει να φορολογηθούν! Η νομοθεσία για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων παραμένει ασαφής και τώρα η φορολογική διοίκηση εν όψει και της δημιουργίας του νέου Περουσιολογίου επιχειρεί να ξεδιαλύνει το θέμα. Αν δηλαδή αποτελούν τεκμήρια, τι είδους περιουσιακό στοιχείο είναι και πώς πρέπει να φορολογηθούν.

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά κορυφαία στελέχη του οικονομικού επιτελείου, «χρειάζεται ένα πλήρες και οχυρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα φορολογεί τα κρυπτονομίσματα».

Ουσιαστικά, αυτά διαμορφώνουν ένα εισόδημα με δύο μορφές:

■ Οσα αγοράζονται ως επενδυτικό αγαθό είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα, με σκοπό τη μελλοντική αποκόμιση κέρδους.
■ Οσα αποκτώνται με σκοπό την πώλησή τους για την αγορά κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο επιχειρησιακό της σχέδιο δίνει το στίγμα των εξελίξεων αντιμετωπίζοντας τη θεσμοθέτηση της φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων ως επένδυση χαρτοφυλακίου. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «το γεγονός ότι η χρήση κρυπτονομισμάτων (Bitcoin, Ethereum, XRP κ.ά.) στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει ακόμη και από φορολογουμένους για την αποπληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων σημαίνει ότι το προσεχές διάστημα η φορολογική αρχή θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη νέα τάση συναλλαγών με ψηφιακό χρήμα που υπάρχει μέσω Διαδικτύου, αλλά και να προτείνει τη θεσμοθέτηση της φορολόγησής τους και ως επένδυση χαρτοφυλακίου».

Τι σημαίνει αυτό; Οτι θα φορολογηθεί η υπεραξία. Σύμφωνα με τους λογιστές, η φορολογητέα αξία του bitcoin είναι η υπεραξία που προσπορίζεται ο κάτοχός του ο οποίος προβαίνει σε πώλησή του. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 15% επί της αποκομιζόμενης υπεραξίας. Ωστόσο οι συναλλασσόμενοι με bitcoin θα μπορούν να εκπέσουν από τις δαπάνες που σχετίζονται με τις πράξεις συναλλαγής εφόσον φυσικά προχωρούν στη δήλωσή τους.

Δηλαδή, αν κάποιος αγοράσει κρυπτονομίσματα αξίας 1.000 ευρώ και καταβάλλει δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά τους (π.χ. προμήθεια ανταλλακτηρίου) 10 ευρώ και στη συνέχεια πουλήσει τα άνω κρυπτονομίσματα 1.500 ευρώ και ταυτόχρονα επιβαρυνθεί με δαπάνες ύψους 20 ευρώ, το τελικό ποσό της υπεραξίας επί του οποίου οφείλεται φόρος 15% ανέρχεται στο ποσό των 470 ευρώ (1.000+10 =1.010 ευρώ κόστος κτήσης, 1.500-20 =1.480 ευρώ καθαρή αξία πώλησης). Θα επιβληθεί φόρος 15% στα 470 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσει περίπου 70 ευρώ. Σε περίπτωση διαδοχικών αγορών κρυπτονομισμάτων θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή κτήσης.

Πρόθεση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να συμπεριληφθούν και τα κρυπτονομίσματα στο νέο ολιστικό Περιουσιολόγιο της Εφορίας, όπου θα αποτυπώνεται κάθε περιουσιακό στοιχείο και όχι μόνο τα ακίνητα. Ετσι, με αυτό τον τρόπο είναι πιθανό τα κρυπτονομίσματα να αποτελούν τεκμήριο, άρα θα πρέπει να δικαιολογούνται. Τα ποσά αυτά θα αναγραφούν στον κωδικό 743 του πίνακα 5 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης το έτος αγοράς τους. Σε περίπτωση πώλησης, το ποσό του κεφαλαίου που εισπράχθηκε μειωμένο με τα έξοδα συναλλαγής θα αναγραφεί στον κωδικό 781 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης στο έτος πώλησής τους.

Στην περίπτωση όπου κατά την πώληση των κρυπτονομισμάτων προέκυψε υπεραξία, τότε αυτή θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 865 του πίνακα 4Ε (κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής) προκειμένου να υπολογιστεί φόρος 15%.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για «την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» εισήγαγε υποχρεώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για τους παρόχους ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων τύπου Βιtcoin.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που έχει αναλάβει την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών στα κρυπτονομίσματα καλεί τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο το οποίο τηρεί.

Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 11 ΑΤΜ bitcoin από τα 60 που λειτουργούν στη χώρα.

ypen