flamis.gr
Αληθινές ειδήσεις από την Πάτρα με το κύρος έγκριτων δημοσιογράφων. Έκτακτη επικαιρότητα και τα τελευταία νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο!

ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση δράσεων υποστήριξης των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, αλλά και ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας. Η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες μέσω εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων προσπαθειών, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης.

 

Το θέμα για φέτος είναι «Μετασχηματιστικές λύσεις για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: ο ρόλος της καινοτομίας στην τροφοδότηση ενός προσβάσιμου και δίκαιου κόσμου».

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξης της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι συνολικό και μας αφορά όλους.

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με αναπηρίες. Συχνά, δεν γνωρίζουμε τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

 

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Τα στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά του ΠΟΥ και των επίσημων φορέων του κράτους.

 

Ακολουθούν τα στοιχεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

 

Όταν αναφερόμαστε σε ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).

 

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν γενικά χειρότερη υγεία, χαμηλότερη εκπαίδευση, λιγότερες οικονομικές ευκαιρίες και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο, είναι συχνά άνεργοι και έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία έχουν περιορισμένη ή και μηδαμινή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την αποκατάσταση, στην εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και σε ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό αποκλείονται από αστικές και πολιτικές διαδικασίες και η φωνή τους συντριπτικά καταπιέζεται σε θέματα κοινωνικά ή που τους επηρεάζουν άμεσα.

 

Η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προτείνει στις κυβερνήσεις και τους εταίρους να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη, και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω πρωτοβουλιών κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία.

https://www.olympion-rehab.com/

 

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην Πάτρα, τα Χανιά,  τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλία και το Ηράκλειο, προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες νοσηλείας, αποθεραπείας και αποκατάστασης σε άτομα με κινητικά και γνωσιακά ελλείμματα (ημιπληγία, βαριά ημιπάρεση, παραπληγία, τετραπληγία, βαριά τετραπάρεση και βαριά παραπάρεση) που καθιστούν αδύνατη την ορθοστάτηση και τη βάδιση.   Υποστηρίζουν ασθενείς  με προβλήματα στην κατάποση, στην ομιλία, στην επικοινωνία, στην
αναπνευστική λειτουργία, στην λειτουργία των σφιγκτήρων τους κ.α., τα οποία τους
προκαλούν δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

 

Τα ανωτέρω ελλείμματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ορθοπεδικών επεμβάσεων (κατάγματος ισχίου, ολικών αρθροπλαστικών, σπονδυλοδεσίας), νευροχειρουργικών, καρδιοχειρουργικών και άλλων επεμβάσεων, πολυτραυματιών, διαφόρων νευρολογικών παθήσεων (αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων, ΚΕΚ, σκλήρυνσης κατά πλάκας, Guillain Barre , μυοπαθειών, νόσου κινητικού νευρώνα, εγκεφαλίτιδας, όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, τραυματισμών σπονδυλικής στήλης με ή χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, κ.α),  αλλά και παθήσεων του αναπνευστικού, του ερειστικού συστήματος. Επίσης, διαθέτουν την εξειδίκευση να υποστηρίξουν, με εξατομικευμένα προγράμματα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ασθενείς που νόσησαν με κορoνοϊό (COVID-19).

 

Στα Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ, η αποκατάσταση είναι ιδιαίτερα ανθρωποκεντρική, που σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις και η προσέγγιση που επιλέγονται για κάθε άτομο, εξαρτώνται από τους στόχους και τις προτιμήσεις του.

 

Όλοι οι ασθενείς αξιολογούνται από τον ιατρό της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ο οποίος σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν Φυσιοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία και Ψυχολογική υποστήριξη, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε όλες τις δομές των Κέντρων.

 

Η αποθεραπεία & η αποκατάσταση είναι δικαίωμα κάθε ασφαλισμένου ασθενή

 

Τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ διαθέτουν σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και συνεργάζονται με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

 

Παρέχεται  η δυνατότητα μεταφοράς των ασθενών με ειδικά οχήματα μεταφοράς αμαξιδίων (mini bus) καθώς και ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα, κατόπιν συνεννόησης.

 

Όλα τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με ένα από τα Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ.

 

Για το ΟΛΥΜΠΙΟΝ Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης στην Πάτρα:

 

Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά
ΤΚ 26443
+30 2611100600

 

 

 

 

www.olympion-rehab.com

rehab@olympion-group.com

info@olympion-sa.gr

 

 

 

 

ypen