flamis.gr

ΠΑΤΡΑ: Ας οραματιστούμε ένα πράσινο μέλλον: το παράδειγμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Μπορεί η πανδημία να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης το τελευταίο διάστημα, για τους σωστούς και προφανείς λόγους, όμως πολλοί ειδικοί δεν έχουν σταματήσει να προειδοποιούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να αποδεικνύονται εξίσου επικίνδυνες για την ανθρωπότητα.

Όλοι συμφωνούν πλέον ότι το μέλλον του πλανήτη είτε θα είναι πράσινο, είτε δεν θα υπάρξει. Η «πράσινη μετάβαση» αποτελεί λοιπόν, δικαίως, ένα από σημαντικότερα προτάγματα της εποχής μας, με πολλές εταιρείες, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να την ενσωματώνουν στην στρατηγική τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος HΕΙΝΕΚΕΝ ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα του στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, παραγωγή προϊόντων με 100% πρώτες ύλες αειφόρου διαχείρισης και μείωση της κατανάλωσης νερού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της «πράσινης» στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο, έχει ήδη πετύχει δύο σημαντικά περιβαλλοντικά ορόσημα, έχοντας θέσει σε εφαρμογή προγράμματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε όλα της τα εργοστάσια, ενώ διαχειρίζεται το 100% των στέρεων αποβλήτων της ώστε να μην καταλήγουν σε ΧΥΤΑ.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί μια από αυτές τις περιπτώσεις, όπου η υγιής επιχειρηματικότητα συνδυάζεται «οργανικά» με την πράσινη συνείδηση, οδηγώντας σε μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρεία, αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της μπίρας στην Ελλάδα εδώ και 58 χρόνια, έχει καταφέρει να αποτελεί παράδειγμα στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω μια σύγχρονης προσέγγισης με οδηγό την επιστήμη. Μια προσέγγιση που καταδεικνύει πως η συνεργασία μεταξύ εταιρειών και ερευνητικών φορέων μπορεί να φέρει σημαντική εξέλιξη και καινοτομία στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 

10 χρόνια συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας κριθαριού που υλοποιεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2011.

Η συνεργασία αυτή αφορά τη λειτουργία 6 πειραματικών αγρών βυνοποιήσιμου κριθαριού όπου δοκιμάζονται καινούργιες και πιο αποδοτικές ποικιλίες για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Συνολικά έχουν δοκιμαστεί εκεί 60 ποικιλίες κριθαριού, από τις οποίες οι 18 έχουν ενταχθεί στην παραγωγή.

Από το 2011 έως σήμερα, μετά τις συγκεκριμένες μελέτες σημειώθηκε 30% αύξηση στις καλλιεργητικές αποδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μελέτησαν τα δεδομένα που συνέλεξαν από τους πειραματικούς αγρούς από το 2011 έως το 2019.

Έτσι κατάφεραν να διαμορφώσουν, για πρώτη φορά παγκοσμίως, μία μαθηματική εξίσωση, στην οποία όταν εισάγονται εδαφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα μπορεί να εκτιμηθεί το τελικό μέγεθος των κόκκων κριθαριού ακόμα και ένα μήνα πριν τον θερισμό.

Αυτή η παράμετρος έχει ιδιαίτερα σημαντική αξία για τη βυνοποίηση. Το επιστημονικό περιοδικό “European Journal of Agronomy” ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως για τον κλάδο της γεωπονίας και του πρωτογενούς τομέα δημοσίευσε τη σχετική μελέτη.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ενισχύει διαρκώς το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού που υλοποιεί σε συνεργασία με περίπου 2.000 αγρότες σε όλη την Ελλάδα.

Τους τελευταίους μήνες εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την επιπλέον αύξηση των αποδόσεων και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την καλλιεργητική διαδικασία.

Παράλληλα, από το 2019 έχει ξεκινήσει να πιστοποιεί το κριθάρι που παράγεται, ως προϊόν αειφόρου διαχείρισης. Η πιστοποίηση αναμένεται να φτάσει πάνω από το 50% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας για την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021.

 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στις 20 ευρωπαϊκές βιομηχανίες που στοχεύουν στο μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συμμετέχει στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOFACT όπου επιλέχθηκε μαζί με άλλες 19 μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας για την καταγραφή, διαχείριση και περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών είναι ο βασικός στόχος αυτού του πανευρωπαϊκού προγράμματος.

Εκτός από τις βιομηχανίες το ECOFACT περιλαμβάνει επίσης ερευνητικά κέντρα, εταιρείες τεχνολογίας και ανάπτυξης λογισμικού. Οι εταιρείες τεχνολογίας θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας βασισμένες στα δεδομένα που τους προσφέρουν οι βιομηχανίες και οι μελέτες που θα πραγματοποιήσουν τα συμμετέχοντα ερευνητικά κέντρα.

Στο τέλος του 2022, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

 

Με οδηγό τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στόχο την προστασία του νερού

Η Αθηναϊκής Ζυθοποιία έχει επίσης ως προτεραιότητα την ορθή διαχείριση της βασικότερης πρώτης ύλης για την παραγωγή των προϊόντων της, δηλαδή του νερού.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας είναι το πρόγραμμα AccelWater. Σε αυτό συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα, όπου η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λειτουργεί τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα της, καθώς και ο ερευνητικός φορέας AGENSO και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχουν τοποθετηθεί ειδικά φίλτρα στο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων της εταιρείας που συγκρατούν ακόμα και μικροστερεές ουσίες που δεν ήταν εφικτό να συγκρατηθούν με τις υφιστάμενες διαδικασίες. Το σημαντικό είναι ότι το νερό που θα εξάγεται από τα φίλτρα αυτά θα είναι πλέον εντελώς καθαρό και θα αξιοποιείται στην άρδευση λαχανικών και δέντρων της περιοχής.

Παράλληλα, τα μικροστερεά που διαχωρίζονται από τα φίλτρα θα μεταφέρονται στην εταιρεία Rezos ώστε να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιομάζας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

 

 Νερό για το Αύριο

Παράλληλα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κάνει πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με το πρόγραμμα «Νερό για το Αύριο». Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει λύσεις για την ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κα Φοίβη Κουντούρη και την ομάδ ατης που αποτελείται από ειδικούς ερευνητές.
Η πρώτη δράση του Προγράμματος εστιάζει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου μια σειρά από παράγοντες προκαλούν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας. Η λειψυδρία επηρεάζει σημαντικά κυρίως το θέμα της αγροτικής παραγωγής που είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συνεργάζεται με εκπρόσωπους της πολιτείας αλλά και με πολίτες, επιστήμονες, ερευνητές και παραγωγούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μετάβαση σε ένα νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισης του νερού που θα περιλαμβάνει λύσεις βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων.

 

Comments are closed.