flamis.gr
Ενημερωτικό Portal, Πάτρα, Αχαΐα

ΠΑΤΡΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση σπιτιών σε οικογένειες Ρομά

Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ξεκίνησε η λειτουργία του Παραρτήματος Ρομά που εντάσσεται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πατρέων  το οποίο λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Παράρτημα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες Ρομά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας όπως αυτές των καταυλισμών – οικισμών  αλλά και σε κάθε πολίτη Ρομά που χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη σε καθημερινά προβλήματα.

Στόχος του Παραρτήματος Ρομά είναι να παρέχει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος, με σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ενσωμάτωση. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως: διαμεσολάβηση – συνεργασία – παραπομπή σε δομές και υπηρεσίες, προγράμματα αγωγής υγείας – ενημέρωση – πρόληψη, ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ενήλικες και ανήλικους, δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Η νέα Υπηρεσία του ΚΟΔΗΠ, έχει ξεκινήσει την  η προσέγγιση των Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς – οικισμούς προκειμένου να οργανωθούν δράσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Δράσεις που αφορούν στην εξεύρεση σπιτιών για ενοικίαση, εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, μαθησιακή στήριξη σε παιδιά σχολικής ηλικίας,  εμβολιασμούς,  ενημέρωση – πληροφόρηση για πρόληψη μετάδοσης του covid-19, παροχή τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής,   αποτελούν σε πρώτη φάση ενέργειες για την άμεση στήριξή τους και την επίτευξη των στόχων της Δομής του Παραρτήματος.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΚΟΔΗΠ πρόκειται να υλοποιήσει τη δράση: «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» στα πλαίσια του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα». Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά που διαβιούν κυρίως σε  καταυλισμούς – οικισμούς.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει χρηματοδότηση για την κάλυψη του ενοικίου καθώς και άλλων βασικών δαπανών για αρχικό διάστημα έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Την επιδότηση ενοικίου, με μέγιστο ποσό 5,5 ευρώ/τ.μ.  και την επιδότηση λογαριασμών Οργανισμών Κοινωνικής Ωφελείας (ΟΚΩ), κοινοχρήστων (κ.λπ.), ανάλογα με το πλήθος των μελών της.

Για όλο αυτό  το διάστημα η υπηρεσία του ΚΟΔΗΠ θα βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό και πιθανά και στην εργασία.

Τα οικήματα προς ενοικίαση πρέπει να πληρούν βασικές κτιριακές υποδομές βάσει του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) – ΦΕΚ 56Δ/1989 καθώς και συγκεκριμένες προδιαγραφές (ως προς τη θέρμανση, ύδρευση, αποχέτευση, ενεργειακή πιστοποίηση, κλπ.) που θέτει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις κατοικίες/διαμερίσματα.

Στην παρούσα φάση ο ΚΟΔΗΠ επιθυμεί να διερευνήσει το αρχικό ενδιαφέρον για ενοικίαση σπιτιών σε οικογένειες Ρομά στα όρια του Δήμου Πατρέων όπως έχει διαμορφωθεί με το νόμο Καλλικράτη.

Στη συνέχεια ο ΚΟΔΗΠ, πρόκειται να ανακοινώσει διακήρυξη για την μίσθωση των ακινήτων, με μέγιστο ποσό 5,5 ευρώ/τ.μ. και όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πατρέων  στο τηλέφωνο 2614409970 (εσωτ. 120 και 124) ή στο e-mail: d.patrewn.k.k@gmail.com ή στην έδρα της υπηρεσίας  μας Ελ.Βενιζέλου 38 & Σολωμού καθημερινά 8:30-14:30

Αναλυτικό ενημερωτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά μέσω email.