flamis.gr
Αληθινές ειδήσεις από την Πάτρα με το κύρος έγκριτων δημοσιογράφων. Έκτακτη επικαιρότητα και τα τελευταία νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο!

Πρότυπες διαβάσεις σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία!

Έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων στους δρόμους προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος και τα περισσότερα ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται πεζός συμβαίνουν λόγω της κακής ποιότητας υποδομής των διαβάσεων.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προτού παρθεί η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας της, προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Κατασκευή Πρότυπων Διαβάσεων Σε Κόμβους Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού ποσού 18.000.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά την υλοποίηση της Κατασκευής Πρότυπων Διαβάσεων σε Κόμβους και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων. Αντικείμενο του  είναι η αναβάθμιση 344 απλών σηματοδοτούμενων διαβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε πρότυπες.

Μέσω της αναβάθμισης των σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε πρότυπες η Περιφέρεια εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, το συνδεδεμένο με τους υφιστάμενους φωτεινούς σηματοδότες σύστημα, θα ενεργοποιείται σε συγχρονισμό μαζί τους, ώστε να ενισχύεται η προσοχή τόσο των πεζών, όσο και των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων. Έτσι, τo σύστημα έξυπνης διάβασης πεζών θα γίνεται περισσότερο αντιληπτό από τα συνήθη, απλά συστήματα αναλαμπόντων φανών, τα οποία είναι ενεργοποιημένα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και τα οποία με το πέρας του χρόνου οι χρήστες του δρόμου, και ιδίως οι οδηγοί που διέρχονται συχνά από αυτά, τα αγνοούν αφού τα παρατηρούν συνεχώς αναμμένα ακόμα και σε χρονικές περιόδους που δεν είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραβατικότητα στους δρόμους.

Τι αλλάζει

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, είτε πρόκειται για σηματοδοτούμενη διάβαση με επενεργούμενη φάση πεζών, είτε για σηματοδοτούμενη διάβαση με σταθερή φάση πεζών.

Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης είναι ο φωτισμός της πεζοδιάβασης από τις συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στην άσφαλτο όσο και στο πεζοδρόμιο, αλλά και η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των κατακόρυφων πινακίδων σηματοδότησης LED, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα φωτεινής σήμανσής της. Σκοπός του συστήματος είναι οι οδηγοί των οχημάτων να αντιλαμβάνονται καλύτερα και από μεγαλύτερη απόσταση την ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις.

Παράλληλα, ενεργοποιείται ένα σύνολο έξυπνων συσκευών οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη πληροφόρηση των πεζών, τόσο για τους εναπομείναντες χρόνους πρασίνου και κόκκινου όσο και για άλλα κυκλοφοριακά ζητήματα.

Επιπλέον, σταθεροί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι κοντά στις διαβάσεις και λειτουργούν όλο το 24ωρο, συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες που αφορούν τόσο στοιχεία για την ποιότητα του αέρα την όσο και κυκλοφοριακά δεδομένα στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών από τους αρμόδιους φορείς και στην μείωση ή/και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός του οδικού δικτύου.

Τέλος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα αξιοποιήσει την αναπτυσσόμενη υποδομή αισθητήρων κυκλοφοριακής ανάλυσης και ποιότητας αέρος ώστε να πετύχει καλύτερη ρύθμιση των φαναριών της , με σκοπό την καλύτερη και πιο ασφαλή και φιλική λειτουργία του οδικού της δικτύου.

Τι περιλαμβάνει η διακήρυξη

Αναλυτικότερα, η παρούσα διακήρυξη περιλαμβάνει τα παρακάτω: • Προμήθεια και εγκατάσταση 242 συσκευών αφής πεζών, νέου τύπου • Προμήθεια και εγκατάσταση 80 συσκευών αφής πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, νέου τύπου • Προμήθεια και εγκατάσταση 688 πεδίων σηματοδότη Φ200 με μονάδα ένδειξης αντίστροφης μέτρησης χρόνου τύπου LED • Προμήθεια και εγκατάσταση 127 κεντρικών μονάδων ελέγχου των ενδείξεων μέτρησης χρόνου τύπου LED • Προμήθεια και εγκατάσταση 8.256 φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος • Προμήθεια και εγκατάσταση 2.064 φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του πεζοδρομίου • Προμήθεια και εγκατάσταση 344 κεντρικών μονάδων ελέγχου φωτεινών συσκευών σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου • Προμήθεια και εγκατάσταση 688 αυτοφωτιζόμενων πινακίδων Π-21 LED • Προμήθεια και εγκατάσταση 27 μετεωρολογικών σταθμών • Προμήθεια και εγκατάσταση 344 αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων • Κατασκευή διάβασης 13.072 μέτρων καλωδίων κατω από το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδίων • Προετοιμασία 16.100 τ.μ. επιφάνειας παλαιών ασφαλτικών για εργασίες διαγράμμισης • Διαγράμμιση 16.100 τ.μ. οδοστρώματος με θερμοπλαστικό υλικό • Εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης 16.100 τ.μ. οδοστρώματος με χειροκίνητα μέσα ή χειρωνακτικά • Πλακοστρώσεις 2.408 τ.μ. πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. • Ταπείνωση πεζοδρομίων και νησίδων – κατασκευή 482 ραμπών ΑΜΕΑ • Κατασκευή 9.632 τ.μ. ασφαλτοτάπητα πεζοδιάβασης • Συντήρηση εξοπλισμού για ένα  έτος

ypen