flamis.gr
Αληθινές ειδήσεις από την Πάτρα με το κύρος έγκριτων δημοσιογράφων. Έκτακτη επικαιρότητα και τα τελευταία νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό έργο διδυμοποίησης των Κοινοβουλίων Ελλάδας – Αρμενίας

Με τη δημόσια εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ερεβάν της Αρμενίας, στις 29 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό έργο διδυμοποίησης (Twinning) των Κοινοβουλίων Ελλάδας-Αρμενίας «Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation», το οποίο εγκρίθηκε το 2020 μετά από ανταγωνιστική διαδικασία και  υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των Ελλήνων.

Το διετούς διάρκειας αυτό έργο που χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος το Ιταλικό Κοινοβούλιο, είχε ως στόχο την υποστήριξη της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας για την εφαρμογή και παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της Συνολικής Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (CEPA) μεταξύ Ε.Ε. και Αρμενίας, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση της δημοκρατίας μέσω της ενίσχυσης των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία Ε.Ε. και Αρμενίας σε ένα ευρύ πεδίο τομέων πολιτικής, με βασικό άξονα την προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου.

Έχοντας ήδη υλοποιήσει αντίστοιχα έργα με άλλα Κοινοβούλια, η ανάληψη και επιτυχής ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου με την Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας –λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις της περιόδου- επιβεβαιώνει τη μεγάλη εμπειρία της Βουλής των Ελλήνων σε προγράμματα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόταση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα συγκέντρωσε, κατά την αξιολόγησή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχεδόν την απόλυτη μέγιστη βαθμολογία μεταξύ συνυποψηφίων Κοινοβουλίων.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δύο συνιστωσών (Components) του προγράμματος από την ομάδα υλοποίησης του έργου και ειδικότερα από τους κ.κ. Ελένη Κανελλοπούλου (Project Leader), Δρ. Βασίλειο Σβολόπουλο (Deputy Project Leader), Νεκτάριο Κυριάκου (Resident Twinning Advisor), Mari Manukyan (Project Leader–Κοινοβούλιο Αρμενίας), Giovanni Rizzoni (Junior Project Leader–Ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων) και Marta Sandoyan (Component 1 Leader – Κοινοβούλιο Αρμενίας).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης συνιστώσας του έργου (Component 1) για τη βελτίωση των δομών, διαδικασιών και εργαλείων του Αρμενικού Κοινοβουλίου, παρουσιάστηκε από τον κ. Σβολόπουλο η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η οποία περιλάμβανε την εκπόνηση συγκριτικής ανάλυσης, την ανάπτυξη βασικών δεικτών επιδόσεων (KPIs) και τη χρήση δεικτών αυτο-αξιολόγησης της IPU. Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι προτάσεις για τον καλύτερο σχεδιασμό του νομοθετικού έργου και τη συνεργασία με την κυβέρνηση, τη βελτίωση των διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου και εκπροσώπησης, τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγραμμάτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, την ενίσχυση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτος στο Κοινοβούλιο, την ανάπτυξη ενός στρατηγικού επιχειρησιακού πλάνου για την εφαρμογή των προτάσεων.

Η κ. Κανελλοπούλου επισήμανε ότι στο πλαίσιο της δεύτερης συνιστώσας του προγράμματος (Component 2) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχετιζόμενης με τη CEPA νομοθετικής διαδικασίας, οργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω των οποίων παρουσιάστηκαν ορθές πρακτικές επεξεργασίας νομοσχεδίων (συνοδευτικά έγγραφα, πίνακας αντιστοιχίας εθνικών και ενωσιακών διατάξεων, αναζήτηση πληροφοριών μέσω του ECPRD, οργάνωση δημόσιων ακροάσεων).  Στο πλαίσιο του Component 2 περιλαμβάνεται η εκπόνηση ενός εγχειριδίου (manual) με συγκεκριμένα βήματα για την ορθή επεξεργασία νομοσχεδίων, η χρήση του οποίου θα ενισχύσει το συνολικό νομοθετικό έργο. Η κ. Κανελλοπούλου απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις συνέργειες που δημιούργησε το έργο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλη προγράμματα Twinning.

Ο κ. Κυριάκου αναφέρθηκε στα δεδομένα και στοιχεία υλοποίησης του έργου και την αξιολόγηση των δράσεων από τους συμμετέχοντες σε αυτές. Συνολικά, κατά τη διετή διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 24 αποστολές με τη συμμετοχή 53 εμπειρογνωμόνων, καθώς και 6 εκπαιδευτικές επισκέψεις Αρμενίων στο Ελληνικό και Ιταλικό Κοινοβούλιο και 1 πρακτική άσκηση. Ο αριθμός των συμμετοχών από το Αρμενικό Κοινοβούλιο στις δράσεις και δραστηριότητες των συνιστωσών του προγράμματος ανήλθε στο 70% των μελών και του προσωπικού.

Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση των στόχων του έργου διοργανώθηκαν συναντήσεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια και άλλες δράσεις και ενέργειες δημοσιότητας, όπως ανοιχτές εκδηλώσεις και διαδικτυακή ενημέρωση. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση από το Κοινοβούλιο της Αρμενίας και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις με τους εμπειρογνώμονες του έργου σχετικά με καλές κοινοβουλευτικές πρακτικές και την προσέγγιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Κατά τον χαιρετισμό τους στην εκδήλωση της 29ης Νοεμβρίου, όλοι οι συμμετέχοντες κοινοβουλευτικοί και αξιωματούχοι Ελλάδας, Αρμενίας, Ιταλίας και Ε.Ε. επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στους στόχους του προγράμματος και στην ενίσχυση της συνεργασίας Ε.Ε. – Αρμενίας για τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή βουλευτών σε πάνελ συζήτησης με θέμα τον ρόλο των Κοινοβουλίων στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και την προσέγγιση των νέων στην πολιτική, με συντονιστή τον Δρ. Βασίλειο Σβολόπουλο.